Contoh Surat Kuasa Pengambilan Bpkb

Tutorial Jalan Pintas

Berikut belajaroffice.com berikan teladan format penulisan surat kuasa pengambilan surat BPKB sepeda motor.

SURAT KUASA
PENGAMBILAN  BPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama                        :
Alamat                      :
Tempat & tgl lahir    :
Umur                        :
Jenis kelamin            :
No KTP                    :

Dengan ini aku yang tersebut diatas memperlihatkan kuasa untuk mengambil BPKB sepeda motor yang sudah lunas angsuran kepada  :
   
Nama                        :
Alamat                      :
Tempat & tgl lahir    :
Umur                        :
Jenis kelamin           :
No KTP                   :

Adapun sepeda motor tersebut dengan rincian ialah sebagai berikut :

Nama pemilik        :
Nomor polisi         :
Merk/type              :
Jenis Model           :
Tahun pembuatan  :
Tahun perakitan    :
Nomor rangka       :
Nomor mesin        :

Demikian surat kuasa ini dibentuk dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun semoga sanggup dipergunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya kami ucapkan terimakasih atas perhatiannya.

Banjarmangu, 14 Juni 2014 

Pemberi Kuasa                                                  Penerima Kuasa

 Materai Rp.6000
 

(…………………..)                                                ( ………………………. )