Contoh Format Penulisan Surat Kuasa

Tutorial Jalan Pintas
Berikut ini belajaroffice.com akan memperlihatkan pola penulisan format dalam pembuatan surat kuasa, Surat kuasa yaitu dipakai untuk memperlihatkan wewenang kepada sesorang kepada orang lain yang dipercayakan untuk melaksanakan tindakan tertentu dikarenakan pemberi kuasa berhalangan untuk tiba sendiri.
Sebagai misalnya yaitu surat kuasa untuk mengambil surat tanah, surat kuasa untuk mengambil BPKB, mengambil honor dsb. 
Contoh surat kuasa untuk mangambil akta tanah

                                                                SURAT KUASA
                                         
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama                     : Edi Subarkah
Tanggal Lahir        :
Pekerjaan              :
Alamat                  :

Dengan ini memperlihatkan kuasa kepada  :

Nama                    : Abas Abdullatif
Tanggal Lahir       :
Pekerjaan             :      
Alamat                 :

  
Untuk mengambil setifikat Hak Milik No: ………… atas nama tersebut diatas dan manandatangani tanda terima serta lainnya yang diperlukan, sedangkan hubungannya dengan pemberi kuasa ialah ………….

Demikian Surat Kuasa ini dibentuk supaya sanggup dipergunakan sebagaimana mestinya.

      Pemberi Kuasa                                                                            Yang diberi Kuasa
   Materai Rp. 6000

    (Edi Subarkah)                                                                             (Abas Abdullatif)

                                                             Mengetahui,
                                        KEPALA DESA ………………………..
                                     KECAMATAN ……………………………

                                                     ( ………………………… )